گفت و گو

خانهبرچست: گفت و گو

گفت و گوهای برخط نوجوانان کارگاه اندیشه درباره «ویروس کرونا»

گفت و گوهای برخط نوجوانان کارگاه اندیشه درباره «ویروس کــرونـــا» موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی سرویاسین طراح مدل مفهومی و برنامه درسی «کارگاه اندیشه» پس از برنامه ریزی ها و مطالعات فراوان در حال برگزاری «کارگاه های اندیشه» به شیوه برخط می باشد. به واسطه تعطیلات و اتفاقاتی که در کشور رخ داده است، [...]

بارش های اندیشه ورزانه سرویاسین در موضوع «محبت»

بارش های اندیشه ورزانه سرویاسین در موضوع «محبت» در این صفحه شما شاهد بارش های اندیشه ورزانه نوجوانان کارگاه اندیشه سرویاسین هستید که در روز شنبه مورخ 26 بهمن ماه 1398 و با تسهیلگری دکتر احمدرضا آذربایجانی حول سوال «چرا محبت در میان ما کم شده است؟» برگزار شده است: به نظر شما [...]