کارگاه اندیشه

خانهکارگاه اندیشه
کارگاه اندیشه۱۳۹۹/۸/۷ ۱۲:۱۸:۱۰

کارگاه اندیشه

رویکرد دوره های کارگاه اندیشه برای کودکان ونوجوانان رویکردی گفت و گو محور است و از بعضی جهات شبیه به «فبک» یا همان «فلسفه برای کودکان» است. چند اصل کلیدی تعریف شده در دوره های کارگاه اندیشه برای کودکان و نوجوانان عبارتند از:

  • گفت و گو
  • خود تصحیحی
  •  منطق
  • مشارکت و همدلی
  • خلاقیت ذهنی منطبق برمنطق
  • ارائه بازخوردهای خود ارزیابانه
  • ارائه گزارش یا مقاله

آشنایی با کارگاه اندیشه

محوریت اساسی کارگاه اندیشه بر مدار گفت وگو است. در روش کارگاه اندیشه شیوه های اخلاقی متناسب با ساختار بومی افراد تعریف می شود ولی بنیاد اخلاقی آن هم بر مدار شریعت (متناسب با بوم) و هم درک حسن و قبح عقلی است. کارگاه اندیشه روشی التقاطی نیست اما به روش های دیگر تربیت تفکر مانند فبک مجال حضور می دهد. نقش پرسشگری در شیوه های کارگاه اندیشه در جایگاه نخست است. مدیریت میز گفت و گو توسط شخصی به نام تسهیلگر، مدیر میز گفت و گو و یا استاد راهنما صورت می گیرد. تسهیلگر باید بحث را بگرداند و از اینکه کسی پر حرفی کند , بحث را به حاشیه بکشاند و یا نسبت به دیگران ساکت و بی تفاوت بماند، جلوگیری نماید.

کارگاه اندیشه ۱

جستجوگری

بیشتر بدانید

کارگاه اندیشه ۲

تمییز و جداسازی

بیشتر بدانید

کارگاه اندیشه ۳

تمییز و جداسازی

بیشتر بدانید

کارگاه اندیشه ۴

تحلیل و نقد

بیشتر بدانید

کارگاه اندیشه ۵

نقد و آفرینش

بیشتر بدانید

کارگاه اندیشه ۶

آفرینش

بیشتر بدانید

کارگاه اندیشه ۷

کیفیت سنجی آفرینش

بیشتر بدانید

کارگاه اندیشه ۸

پژوهش گروهی

بیشتر بدانید

کارگاه اندیشه ۹

سواد مالی

بیشتر بدانید

کارگاه اندیشه ۱۰

اندیشه کارآفرینی

بیشتر بدانید

کارگاه اندیشه ۱۱

تربیت مربیان

بیشتر بدانید

سطوح کارگاه اندیشه

کارگاه اندیشه یک دوره تربیتی مبتنی بر اندیشه ورزی است. کارگاه اندیشه فرآیندی است که طی آن اندیشه ورز می آموزد چه طور فکر کند و چه طور تمییز دهد. در این فرآیند به طور طبیعی پیش نیازهایی وجود دارد که در هر سطح از کارگاه اندیشه تلاش می کنیم نیازهای دوره و سطح بعدی – که البته نیازهای آن سن و سال و وضعیت اجتماعی هم هستند- را فراهم کنیم. برای اینکه دقیق تر متوجه شوید چه دوره ای از کارگاه اندیشه مناسب شما یا فرزندتان است پیشنهاد می کنیم توضیحات هر دوره را بخوانید و اگر باز هم سوالی داشتید، ما آماده شنیدن صدای گرم شما هستیم.

منابع دوره

محتوای عمومی و کلی کارگاه اندیشه را می توان در عناوین زیر خلاصه کرد.

عنوان منابع
کارگاه اندیشه دفتر اول: گفت و گو
دانلود
کارگاه اندیشه دفتر دوم: بر و بچه های منطقی
دانلود
کارگاه اندیشه دفتر سوم: بر و بچه های منطقی دو
دانلود
کارگاه اندیشه دفتر چهارم: من سوال می کنم، پس هستم
دانلود
مجموعه کودکان فیلسوف
دانلود
تفکر انتقادی: جلدهای اول، دوم و سوم
دانلود

مطالب مرتبط